Menu

Behoefte aan advies?

Heeft u vragen over de mogelijkheden en beperkingen van iemand  die een visuele beperking heeft en bijkomende problematiek?

Aarzel niet om contact met ons te zoeken voor advies of consultatie.

De Robert Coppes Stichting geeft ook in verschillende vormen voorlichting en training aan Wmo consulenten, sociale wijkteams, professionals en andere zorgaanbieders.

Een voorbeeld daarvan is een Programma om onze doelgroep beter te leren kennen. Dat blijkt waardevol bij bijvoorbeeld het voeren van keukentafelgesprekken met mensen die blind of slechtziend zijn. Een ander voorbeeld is het auditief-visueel specialistenteam voor ouderen die zowel visuele beperkingen hebben als gehoorproblemen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.