Menu

Inspraak cliënten

We betrekken de mening van cliënten bij bijna alles wat we doen. Wij bestaan voor onze cliënten en vinden het dan ook vanzelfsprekend dat cliënten ook mee kunnen denken, adviseren en soms beslissen over het beleid van de Robert Coppes Stichting.

Dat gebeurt op verschillende manieren. Er is een centrale cliëntenraad die meepraat over allerlei onderwerpen die over alle soorten ondersteuning van de Robert Coppes Stichting gaat. Er is ook een lokale cliëntenraad die over de woonvoorzieningen gaat.

Ook als er nieuwe medewerkers komen, vinden we de mening van cliënten belangrijk. Bij veel sollicitatiegesprekken vragen we ook de mening van cliënten. Soms gebeurt dat via de centrale cliëntenraad, soms via de lokale cliëntenraad, soms ook de bewoners zelf als het bijvoorbeeld om een nieuwe begeleider in een woonvorm gaat.