Menu

Coronapagina: actuele informatie

Bij de Robert Coppes Stichting doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. De richtlijnen van het RIVM en de overheid zijn hierbij leidend. In deze onzekere en ingrijpende situatie blijven we inzetten op het zo goed mogelijk ondersteunen van onze cliënten.

Informatie 18-05-2020

Premier Rutte kondigde tijdens de persconferentie op 6 mei j.l. een aantal versoepelingen aan in het coronabeleid. Als gevolg hiervan hebben we besloten om de persoonlijke begeleiding en behandeling die thuis of op één van onze locaties plaatsvindt, voorzichtig weer op te starten. Verder werken we gedoseerd toe naar meer openheid op de woonlocaties. We vinden het prettig dat er weer wat ruimte is om cliënten persoonlijk te begeleiden en dat bewoners meer bewegingsvrijheid hebben, maar we blijven voorzichtig en volgen nauwgezet de laatste ontwikkelingen.

Onderstaand staan de afspraken voor onze ondersteuning thuis en in de woonvormen op een rij.

Afspraken ambulante thuisbegeleiding per 18 mei

  • Als een cliënt klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts kunnen wij hem/haar niet thuis begeleiden of behandelen. We bieden in dit geval ondersteuning op afstand via bijvoorbeeld telefoon of e-mail.
  • Onze begeleiders kunnen alleen afspreken als ze zelf ook geen van bovengenoemde klachten hebben.
  • Bij het bevestigen van de afspraak in de thuissituatie of op een RCS-locatie, neemt de begeleider een aantal vragen met de cliënt door om te bekijken of er sprake kan zijn van een besmetting met het coronavirus. De medewerker vraagt dan bijvoorbeeld of er klachten zijn zoals neusverkoudheid of koorts. De afspraak kan niet doorgaan als de cliënt één of meerdere van de genoemde klachten heeft.
  • Onze medewerkers werken volgens de hygiëne richtlijnen van het RIVM en gebruiken desinfecterende middelen.
  • Bij iedere afspraak, proberen de begeleiders zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Als het niet mogelijk is om 1,5 meter in acht te nemen, kan het zijn dat de medewerker beschermende hulpmiddelen draagt zoals een mondkapje.

Werkwijze Wonen ingangsdatum 18 mei

Afspraken maken en bezoek ontvangen

Ieders veiligheid staat voorop. Indien cliënten geen verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, kunnen zij op de woonlocaties afspraken maken met bijvoorbeeld begeleiders, familie, vrienden, vrijwilligers, kapper, pedicure, en behandelaren. We adviseren iedereen dringend om alleen echt noodzakelijke afspraken te maken en het bezoek zo kort mogelijk te houden. De afspraken kunnen buiten de locatie of in het eigen appartement plaatsvinden.

Voorafgaand aan de afspraak zal de begeleider een aantal vragen met de cliënt en de externe bezoeker doornemen om te bekijken of er een mogelijke besmetting is met het coronavirus. Zij vragen dan bijvoorbeeld of er klachten zijn zoals neusverkoudheid of koorts. De afspraak kan niet doorgaan als een van bovengenoemde personen klachten heeft.

1,5 meter afstand en hygiëne

De begeleiders van de woonvormen nemen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstandsregel in acht. Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren, kan het zijn dat de medewerker beschermende hulpmiddelen draagt zoals een mondkapje.