Menu

Coronapagina: actuele informatie

Bij de Robert Coppes Stichting (RCS) doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. De richtlijnen van het RIVM en de overheid zijn hierbij leidend. In deze onzekere en ingrijpende situatie blijven we inzetten op het zo goed mogelijk ondersteunen van onze cliënten.

Informatie 1 juli 2020

We vinden het prettig dat er weer wat ruimte is om cliënten persoonlijk te begeleiden en dat bewoners meer bewegingsvrijheid hebben, maar we blijven voorzichtig en volgen nauwgezet de laatste ontwikkelingen.

Onderstaand staan de afspraken voor onze ondersteuning thuis en in de woonvormen op een rij.

Afspraken ambulante thuisbegeleiding

 • Als een cliënt klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts kunnen wij hem/haar niet thuis begeleiden of behandelen. We bieden in dit geval ondersteuning op afstand via bijvoorbeeld telefoon of e-mail.
 • Onze begeleiders kunnen alleen afspreken als ze zelf ook geen van bovengenoemde klachten hebben.
 • Bij het bevestigen van de afspraak in de thuissituatie of op een RCS-locatie, neemt de begeleider een aantal vragen met de cliënt door om te bekijken of er sprake kan zijn van een besmetting met het coronavirus. De medewerker vraagt dan bijvoorbeeld of er klachten zijn zoals neusverkoudheid of koorts. De afspraak kan niet doorgaan als de cliënt één of meerdere van de genoemde klachten heeft.
 • Onze medewerkers werken volgens de hygiëne richtlijnen van het RIVM en gebruiken desinfecterende middelen.
 • Bij iedere afspraak, proberen de begeleiders zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Als het niet mogelijk is om 1,5 meter in acht te nemen, kan het zijn dat de medewerker beschermende hulpmiddelen draagt zoals een mondkapje.

Werkwijze Wonen

1,5 meter afstand en hygiëne

De begeleiders van de woonvormen nemen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstandsregel in acht. Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren, kan het zijn dat de medewerker beschermende hulpmiddelen draagt zoals een mondkapje.

Afspraken maken en bezoek ontvangen

Ieders veiligheid staat voorop. Indien cliënten geen verkoudheidsklachten en/of koorts hebben, kunnen zij op de woonlocaties afspraken maken. We adviseren iedereen dringend om alleen echt noodzakelijke afspraken te maken en het bezoek zo kort mogelijk te houden.

Wij hanteren de volgende afspraken bij het ontvangen van bezoek, zelf op bezoek gaan en logeren (hierna: bezoek).

 • Bij een (vermoeden van een mogelijke) corona besmetting op een locatie van de RCS, worden alle vormen van bezoek uitgesteld.
 • Een afspraak voor bezoek vindt altijd in overleg met de begeleider plaats. Begeleiders zullen voorafgaand aan de afspraak (telefonisch) contact met de bezoeker hebben en vragen stellen over mogelijke gezondheidsklachten.
 • Begeleiders maken altijd een afweging van mogelijke risico’s en maken daarover met betrokkenen afspraken.
 • Als er sprake is van gezondheidsklachten dan moet het bezoek worden uitgesteld. Dit is ook het geval als de bezoeker in (nauw) contact is geweest met een persoon die gezondheidsklachten heeft (gehad).
 • Binnen de RCS gelden ook de landelijke maatregelen:
  – Houd 1,5 m. afstand (probeer dit zoveel mogelijk aan te houden);
  – Was regelmatig uw handen;
  – Nies/hoest in de binnenkant van de elleboog;
  – Vermijd drukte.
 • Bezoekers komen niet in de gemeenschappelijk ruimtes van de RCS. Indien mogelijk vindt het bezoek buiten plaats.

Logeren

 • Als er tijdens het logeren klachten ontstaan (bij u als ontvanger of een bewoner van de RCS) neemt u contact op met de begeleider. Iedereen met klachten wordt zo snel mogelijk getest op het coronavirus. Wij verzoeken u om, in afwachting van de uitslag, de bewoner niet terug te laten keren naar de woonlocatie.
 • Bij twijfel neemt u contact op met de huisarts of GGD.
 • Als na terugkomst van de bewoner er covid-19 gerelateerde klachten optreden wordt de bewoner getest op het coronavirus. In afwachting van de uitslag zal de bewoner in quarantaine (op eigen kamer) moeten verblijven.

  Heeft u vragen over bovenstaande afspraken, aarzel niet om contact op te nemen met de begeleiders van uw naasten of via info@robertcoppes.nl.