Menu

EU-akkoord webtoegankelijkheid

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de allereerste EU-richtlijn voor webtoegankelijkheid. Dit betekent dat online informatie en diensten van (semi-)overheidsinstellingen in heel Europa ook bruikbaar moeten worden voor mensen met een visuele beperking.

De richtlijn geldt voor zowel websites als voor apps. Dat de EU-richtlijn ook gaat gelden voor mobiele apps is een zeer belangrijke doorbraak. Mobiele apps zijn cruciaal, juist voor mensen die blind of slechtziend zijn, aangezien zij hun smartphone steeds vaker als hulpmiddel gebruiken.

Arbeidsmarkt
Verder moeten pdf-documenten op overheidswebsites straks voor iedereen leesbaar zijn, en moet iedereen het intranet van zijn school of werkgever goed kunnen gebruiken. Dit geeft mensen met een visuele beperking betere kansen op de arbeidsmarkt.

Onderhandelingen
Nederland heeft als tijdelijk voorzitter van de EU de onderhandelingen geleid. Het akkoord over de EU-richtlijn webtoegankelijkheid moet nog formeel bekrachtigd worden door het Europees parlement. Dat gebeurt naar verwachting later dit jaar. De EU-landen hebben vervolgens 21 maanden om de regels op te nemen in hun nationale wetgeving.

Campagne
De Oogvereniging en de MaculaVereniging hebben, in samenwerking met de European Blind Union (EBU) en het European Disability Forum (EDF) campagne gevoerd voor een goede richtlijn. Walter van Opzeeland van de Oogvereniging: “Er is geluisterd naar onze inbreng en dat heeft ertoe geleid dat een aantal cruciale zaken voor blinde en slechtziende mensen zijn meegenomen. Hier hebben we maandenlang voor gelobbyd.”