Menu

Maatregelen Coronavirus Robert Coppes Stichting

Bij de Robert Coppes Stichting doen we er alles aan om verspreiding van het Corona virus zo veel mogelijk te beperken. De richtlijnen van het RIVM en de overheid zijn hierbij leidend. In deze onzekere en ingrijpende situatie blijven we inzetten op het zo goed mogelijk ondersteunen van onze cliënten. In dit bericht vindt u een overzicht van de maatregelen die we treffen.

Sluiting dagbesteding

Onze dagbestedingslocatie Coppes Couleur is tot en met dinsdag 28 april gesloten. Op onze woonlocaties wordt alternatieve dagbesteding aangeboden.

Situatie woonvormen

De gezondheid van bewoners houden we nauwlettend in de gaten en hygiëne voorschriften nemen we in acht. We zijn extra alert op verkoudheid en griepsymptomen. Bij besmettingen en vermoedens daarvan doen wij er vanzelfsprekend alles aan om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en nemen dan in overleg met (huis)arts en GGD passende (isolatie)maatregelen. 

Ons dringende advies aan externe bezoekers zoals familieleden, mentoren en vrijwilligers is om, tenzij echt noodzakelijk voor het welzijn van de cliënt, NIET langs te komen, maar alternatieve middelen te gebruiken zoals telefoon. Hierover kunt u overleggen met uw contactpersoon van de Robert Coppes Stichting.

Begeleiding thuis

De persoonlijke afspraken met cliënten die thuis wonen gaan niet door, tenzij het echt niet anders kan. Onze begeleiders nemen met hen contact op en maken afspraken over begeleiding via bijvoorbeeld telefoon of een online tool. Zij blijven bereikbaar en zoeken naar passende oplossingen.

Informatie

Voor meer informatie over dit bericht neemt u contact op met de Robert Coppes Stichting via info@robertcoppes.nl of per telefoon: 073 – 657 91 57.

Op de website van de Oogvereniging vindt u antwoorden op veel gestelde vragen van mensen met een visuele beperking over het coronavirus en de maatregelen die hiervoor gelden. De vragen en antwoorden zijn opgesteld door de Oogvereniging in samenwerking met diverse partners binnen de branche waaronder Bartiméus, Visio, de Robert Coppes Stichting en KNGF Geleidehonden.

Landelijke informatielijn, voor algemene vragen

Voor algemene vragen over het coronavirus is er de landelijke informatielijn 0800-1351 van de Rijksoverheid. Kijk voor actuele informatie over het coronavirus op de site van het RIVM en de site van de Rijksoverheid.