Menu

Jaarverslag

Ieder jaar legt de Robert Coppes Stichting verantwoording af over wat we gedaan en gepresteerd hebben als het gaat om ondersteuning, ontwikkeling van nieuwe diensten en op financieel gebied.