Menu

Onze visie en kernwaarden

‘Vrijheid in verbondenheid’, dat is de kern van onze mens- en zorgvisie. Die visie wordt gedragen door 6 kernwaarden die gelden voor alles wat we doen:

  • De menselijke maat
  • Regie bij de cliënt en autonomie
  • Integriteit
  • Gelijkwaardigheid
  • De zorg is optimaal levensloopbestendig
  • Samenhang in de zorg en een sterker sociaal netwerk

Wat we daar precies mee bedoelen is te lezen in ons visiedocument.