Menu

Vrienden van Robert Coppes Stichting

Door bezuinigingen in de gehandicaptenzorg is er steeds minder geld voor ‘extraatjes’ voor de cliënten van de Robert Coppes Stichting.

De ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ hebben als doel om geld in te zamelen om bij te dragen aan activiteiten of projecten die belangrijk, leuk of nuttig zijn voor cliënten, maar die uit het reguliere budget niet (meer) betaald kunnen worden.

Wat voor activiteiten willen we steunen?

Een paar voorbeelden van mogelijke steun:

  • Het betalen van diverse activiteiten zoals uitstapjes;
  • Een financiële bijdrage leveren aan de begeleiding bij vakanties van cliënten;
  • Bijdragen aan de contributie voor sport- en vrijetijdsverenigingen;
  • Een bijdrage leveren voor de aanschaf van hulpmiddelen.

De plannen voor de komende tijd zijn te vinden in het Beleidsplan van de Vrienden Robert Coppes Stichting 2017-2019.

Voor de financiële jaarrekening 2018 klikt u hier.

Donateur worden?

De Vrienden van de Robert Coppes Stichting zijn bij het realiseren van projecten afhankelijk van subsidies, fondsenwerving en donateurs.

Wilt u donateur worden van de Vrienden? Of heeft u behoefte aan extra informatie? Dan kunt U ons een e-mail sturen, o.v.v. Vrienden van de Robert Coppes Stichting.
U kunt ook direct donateur worden door uw bijdrage te storten op rekeningnummer: NL29RABO0144576384 ten name van Stichting Vrienden van de Robert Coppes stichting onder vermelding van ‘donateur’.

Erkend goed doel met ANBI-status

De Vrienden van de Robert Coppes Stichting worden door de belastingdienst erkend als ‘goed doel’ met de zogenoemde ANBI-status. Dat zorgt ervoor dat donaties/schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.

Informatie over De Vrienden van de Robert Coppes Stichting is ook te vinden op de website van de erkende goede doelen:
https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-de-robert-coppes-stichting