Menu

De stichting ‘Vrienden van de Robert Coppes Stichting’ is actief sinds 2004. Het primaire doel van de stichting is het generen van financiële middelen om bij te dragen aan activiteiten of projecten die belangrijk, leuk of nuttig zijn voor cliënten van de Robert Coppes Stichting, maar die uit het reguliere budget niet betaald kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het ondersteunen van uitstapjes, financiële bijdragen aan vakanties van cliënten, contributies voor sport- en vrijetijdsverenigingen en de aanschaf van hulpmiddelen.

Daarnaast richt de stichting zich op het (mede) financieren van onderzoeksprogramma’s voor de verdere professionalisering van de specifieke hulpverlening aan cliënten met een visuele beperking en bijkomende problematiek.

Meer informatie over de Stichting is te lezen in het
Beleidsplan Stichting Vrienden RCS 2020-2022.
Jaarverslag Stichting Vrienden van 2020
Financieel verslag 2020 Stichting Vrienden RCS

Donateur worden?

De Vrienden van de Robert Coppes Stichting is bij het realiseren van projecten afhankelijk van subsidies, fondsenwerving en donateurs. Wilt u donateur worden of heeft u behoefte aan extra informatie? Dan kunt u ons een e-mail sturen info@robertcoppes.nl o.v.v. Vrienden van de Robert Coppes Stichting.

U kunt ook direct donateur worden door uw bijdrage te storten op rekeningnummer: NL29RABO0144576384 ten name van Stichting Vrienden van de Robert Coppes stichting onder vermelding van ‘donateur’.

Erkend goed doel met ANBI-status

De Stichting Vrienden van de Robert Coppes Stichting wordt door de belastingdienst erkend als ‘goed doel’ met de zogenoemde ANBI-status. Donaties en schenkingen zijn daarmee onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.

Informatie over De Vrienden van de Robert Coppes Stichting is ook te vinden op de website van de erkende goede doelen:

https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-de-robert-coppes-stichting